Advertisements

Uzlaştırmacılık Kanunu Yayınlandı

Uzlaştırmacılık Kanunu Yayınlandı

Advertisements 04/12/2004 Tarih ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu içinde Uzlaştırmacılık kanunuda yer aldı.   Kanun metni belge eklenecek!!