KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNDAN AVUKAT OLMAYAN UZLAŞTIRMACILARLA İLGİLİ TAVSİYE KARARI

Kararda daha önce İşletme Fakültesini bitirmiş bir adı geçenin maden mühendisliği bölümünü okurken muaf tutulmasından dolayı ve bu dersleri almamış gözüktüğünden dolayı sınava müracaatı ret edilen adı geçenin başvurusuna istinaden aşağıdaki karar alınmış ve Avukat olmayan sadece hukuk yeteri kadar hukuk dersi almış olanların uzlaştımacı olması için karar yayınlamıştır. Karar olarak;

VII. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçeler ve dosya kapsamına göre, BAŞVURUNUN KABULÜNE;
Başvuranın uzlaştırmacı olmak için aranan şartları taşıdığı göz önünde bulundurularak,
uzlaştırmacı olabilmek amacıyla uzlaştırmacılık sınavına girmesi hususunda ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Adalet Bakanlığınca bu karar üzerine
tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın BAŞVURANA ve ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

denmiştir.

 

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş