Advertisements

Uzlaştırma hakkında bilgiler

Uzlaştırma hakkında bilgiler

Advertisements Uzlaşma nedir? Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarıdır.     Uzlaştırma nedir? Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı […]

Uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden kimler başvurabilir?

Uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden kimler başvurabilir?

Advertisements Eğitim kuruluşlarına hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı adayları yönünden; üniversitelerin hukuk fakültesi mezunlarının yanısıra, üniversitelerin siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarından, müfredatında; anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku […]

25 Aralık 2017 UZLAŞTIRMACI SINAVI BAŞVURU İLANI YAYINLANMIŞTIR

25 Aralık 2017 UZLAŞTIRMACI SINAVI  BAŞVURU İLANI YAYINLANMIŞTIR

Advertisements Uzlaştırmacı sınavına başvuru için gerekli bilgileri Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yayınlanmıştır.   http://www.alternatifcozumler.adalet.gov.tr/sayfalar/duyurular-etkinlikler/sinav/sinav.html